menu-item-blog0

Welkom

Uitnodiging infoavond drugs voor ouders, theatervoorstelling en fruitsapfuif voor 6de klassers

op . Gepost in Blogs

Beste ouder(s),      

Hoogst waarschijnlijk bent u al op de hoogte van het MEGA-project waaraan uw kind heeft deelgenomen op school. MEGA staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord en wil jongeren op een verantwoorde manier "nee" leren zeggen tegen allerlei soorten drugs. Dit bestond uit een lessenpakket van 10 reeksen, verspreid over het ganse schooljaar.