menu-item-blog0

Welkom

Beste Gwendolyn

op . Gepost in Blogs

Beste voorzitter,
Beste Gwendolyn,PVV

Vooreerst wens ik jou en alle kandidaten van OpenVld te feliciteren met het resultaat dat jullie behaalden bij de laatste verkiezingen. De bliksem sloeg in en richtte veel schade aan bij het establishment van de Belgische politiek. Niettegenstaande er opnieuw een lichte daling is waar te nemen, viel de schade bij OpenVld, in vergelijking met de andere centrumpartijen, best mee.

Maar de dalende trend bij OpenVld zet zich verder. De talloze pogingen om het spectrum van de OpenVld kiezers, hoofdzakelijk aan linkse kant, te verruimen heeft het tij niet doen keren. Wel in tegendeel.

De gevolgen van het uitvindsel van voormalig VLD-voorzitter, Bart Somers, om socialistische en groene stemmen aan te trekken, moeten wij, echte liberalen, met lede ogen aanzien. OpenVld is ver van enkel nog de ‘Partij voor Vrijheid en Vooruitgang’, de partij voor mensen die willen werken, de partij voor zelfstandigen en ondernemers. De partij die o.a. de ongelijkheid van de pensioenen en sociale zekerheid tussen werknemers en zelfstandigen probeert weg te werken.

Door de vergroening en socialisering heeft OpenVld haar identiteit verloren. Wie weet er eigenlijk nog waar OpenVld echt voor staat? Wie vertegenwoordigt deze partij? Op welke groep mensen zet OpenVld haar troeven in? Wie heeft er belang bij om op OpenVld te stemmen?

Neen, liberalisme staat niet meer vanboven op de agenda van OpenVld, maar in alfabetische volgorde tussen een hele resem andere eigenheden, bedoeld om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken.

Geef nu eens toe, beste Gwendolyn, dat het zo dus niet werkt. Althans niet bij mij en heel veel van mijn vrienden. Ik ben nog steeds een liberaal in hart en nieren. OpenVld is nog altijd de partij die het nauwst bij mijn gedachtengoed aansluit. Maar het verbetert er echter niet op. Vooral niet wanneer ik mijn voorzitter, jij dus, vlak na de verkiezing luidop hoor roepen: met het Vlaams Belang stappen wij nooit in een regering… nooit!

Gwendolyn, waar is de D van OpenVld gebleven? Waar is het respect voor de leden gebleven? Wie heeft jou het recht gegeven om te spreken uit naam van onze partij zonder de leden, die de basis van onze partij vormen, te raadplegen?

Ik ben van mening dat je voor jouw beurt hebt gesproken. Waarmee ik niet wil zeggen dat we onvoorwaardelijk het (ondemocratische) cordon sanitaire moeten doorbreken. We moeten op zijn minst de mogelijkheden afwegen.  Wat zijn de standpunten? Wat zijn de breekpunten? Wat moet er in het regeerakkoord? Wat mag er absoluut niet in?

Met deze korte open brief vraag ik jou heel vriendelijk doch met enige aandrang om vooreerst de identiteit van OpenVld in haar oorspronkelijke vorm te herstellen. Terug de partij voor de hardwerkende, enthousiaste en ambitieuze Vlamingen, met uitbreiding Belgen, te worden. Uiteraard behouden we de bijzondere aandacht voor al diegene die wel willen maar niet (meer) in staat zijn om te werken (zieken, mensen met een beperking, gepensioneerden).

Ten tweede vraag ik jou met aandrang om jouw persoonlijke mening even opzij te zetten en een bevraging te doen bij alle OpenVld-leden over het al dan niet deel uitmaken van een coalitie waarvan ook het Vlaams Belang deel uitmaakt. Weliswaar binnen een duidelijke afbakening van wat kan en niet.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat je deze twee vragen/voorstellen op zijn minst in overweging wilt nemen. Ik ben ervan overtuigd dat de vicieuze cirkel waarin OpenVld al een hele periode verkeert hiermee kan doorbroken worden en het echte liberalisme opnieuw kan doen zegevieren.