menu-item-blog0

Welkom

Deal? (part 3) Boeren zijn ook ondernemers!

op . Gepost in Blogs

De diversiteit en hoge specialisatiegraad van de Vlaamse familiale land- en tuinbouw maakt de sector weerbaar en sterk. Wij willen erover waken dat onze land- en tuinbouwers kunnen beschikken over voldoende en betaalbare landbouwgrond en moedigen investeringen ter bevordering van de duurzaamheid aan.

048 MobileMet de Zesde Staatshervorming wordt Dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid. Teneinde het welzijn van dieren te optimaliseren, rekening houdende met de rechtmatige belangen van eenieder, willen we een dubbele aanpak waarbij de uitoefening van het beleid inzake Dierenwelzijn wordt ondergebracht bij het departement leefmilieu. Voor wat de nutsdieren betreft ressorteert de bevoegdheid bij het departement landbouw.

Om landbouwers te verzekeren van een eerlijk inkomen moeten we waken over een eerlijke prijszetting voor landbouwproducten, bijvoorbeeld via ketenoverleg. We doen aan risicobeheersing met een betaalbare verzekering tegen noodweer en andere natuurrampen en zorgen voor voldoende fiscale stimuli. We ondersteunen de verdere uitbouw van biologische landbouw en de korte keten.

Deal?

ward