menu-item-blog0

Welkom

Asterix en de Yperieten

op . Gepost in Blogs

Deze voormiddag werden werkzaamheden in de Potegemstraat te Passendale (Zonnebeke) beëindigd en werd de site om 10.30u door DOVO vrijgegeven.

Ik wil alle diensten, die bijgedragen hebben aan het welslagen van deze operatie, bedanken voor hun inzet! De eigenaars van de site, de politie, DOVO, de gemeentebesturen, de pers en de omwonenden hebben het beste van zichzelf gegeven waardoor een, incidentloos parcours werd afgelegd. Proficiat!

De operatie duurde minder lang dan verwacht omwille van een aantal redenen: 

  • DOVO zette zwaar en professioneel materiaal in om de site op een efficiënte manier op te ruimen.
  • Dankzij de afbakening van de perimeter werden er nauwelijks fietsers of voetgangers opgemerkt in de onmiddellijke omgeving van de werf waardoor de werken in veilige omstandigheden konden worden verder gezet.

De opruiming verliep in 3 fasen:

  • Opruiming van de zichtbare munitie
  • Controle en afbakening van de zones waar eerdere metingen een aanwezigheid van munitie aantoonden
  •  Controle van andere delen van de site

Na de laatste grondige controle werd door de verantwoordelijke van de werf gecommuniceerd dat de gelokaliseerde munitie opgehaald werd, doch niet gelokaliseerde stukken kunnen nog steeds aangetroffen worden.

DOVO is van oordeel dat de site geen gevaar meer betekent, waardoor het BNIP opgeheven mag worden.

Vanaf donderdagmiddag (27 maart) zal DOVO in opdracht van OVAM een vijftal peilstokken plaatsen op de site, dit om samples te nemen van het bodemwater. Verder worden er nog een dertigtal bodemmonsters genomen die door OVAM verder onderzocht zullen worden. De resultaten van deze onderzoeken kunnen opgevraagd worden bij OVAM.

De verantwoordelijke van de monstername (Commandant Beernaert Rigo – gsm : 0495/286979) verklaart dat de werkzaamheden zullen gebeuren in witte  beschermkledij met mondmaskers, doch dat passanten zich niet ongerust moeten maken. De lokale politie van Zonnebeke zal frequente passages voorzien tijdens de monsternemingen, dewelke beëindigd zullen worden op vrijdag 28 maart 2014 omstreeks 15.00u.

Let wel : deze bodemonderzoeken vereisen geen bijkomende
veiligheidsmaatregelen en houden geen enkel risico voor de omgeving in.

Er werden tijdens de graafwerken geen stoffelijke resten aangetroffen.

Enkele aangetroffen onderdelen van munitie, munitiehouders, werktuigen, een duitse helm, … worden door de eigenaar van de site geschonken aan het ‘Memorial Museum Passchendaele 1917’ te Zonnebeke.

Nogmaals bedankt aan iedereen die hieraan meegeholpen heeft!

Vriendelijke groeten,
Ward Vergote
Burgemeester Moorslede