Welkom

IK STAP MEE!

op . Gepost in Blogs

Op 8 augustus keurde het college van burgemeester en schepenen van Moorslede de bouwaanvraag van VK Dadizele goed. De plannen van de nieuwe infrastructuur werden volledig aangepast aan de verlangens van de buurtbewoners die eerder hun bezwaren hadden geuit bij het initiële ontwerp.

VK

Bij de eerste bouwaanvraag was er geen duidelijkheid over de parkeermogelijkheden, de hoogte van het gebouw waar de kleedkamers, tribune en cafetaria in waren vervat. De nabij gelegen inwoners dienden daarom bezwaar in tegen de bouwplannen van de voetbalvereniging. Het plan werd ingetrokken.

Aan de hand van een tiental suggesties die de inwoners hadden overhandigd aan VK Dadizele werden de plannen aangepast en voorgelegd aan de inwoners van de Oliekotstraat op een infovergadering. Daar bleek dat iedereen zich kon vinden in het nieuwe ontwerp. Meer nog, ze werden ineens vragende partij om het project zo snel mogelijk te realiseren. De nieuwe infrastructuur zou immers solaas brengen ten opzichte van de huidige overlast waarmee ze op regelmatige tijdstippen worden geconfronteerd.

De Vlaamse stedenbouwkundige ambtenaar had echter geen oren naar dit positieve verhaal maar enkel oog voor de locatie waar de infrastructuur zou worden gebouwd: agrarisch gebied. In negenennegentig procent van de gevallen kan inderdaad niet verantwoord worden dat een dergelijke infrastructuur middenin landbouwgebied wordt ingeplant. In het geval van VK Dadizele kan ik er toch wel een aantal bedenken.

  • De voetbalinfrastructuur is dringend aan vernieuwing toe. De huidige accommodatie is niet meer van deze tijd, mensonwaardig en veel te klein. De club is momenteel immers in volle expantie.
  • De meeste inwoners van Dadizele hebben het nooit anders geweten dat het voetbalveld zich aan de Oliekotstraat bevindt. Voor de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar is de infrastructuur, op een paar jaar na, niet ‘vergund geacht’. Maar kan men een dergelijke subjectieve term wel in jaartallen uitdrukken, vraag ik mij af! Naar eenieders gevoel zou de huidige infrastructuur ‘vergund geacht’ moeten zijn gezien we het nooit anders gekend hebben.
  • De buurt is volmondig akkoord met de inplanting en dat willen ze ook graag bevestigen.
  • Een alternatief ontbreekt. Het is niet moeilijk om iets te verbieden aan de hand van een aantal voorschriften. Echter een andere mogelijkheid aanbieden is een andere zaak. Wat als het voetbal moet verhuizen, waar kunnen ze dan wel terecht? We beschikken nergens nog over een vrije ruimte waar het wel zou kunnen, noch recreatief gebied, noch woonzone. Het alternatief zou dus betekenen dat we uiteindelijk enkel terecht kunnen op een ander stuk agrarisch gebied. Waarom dan gewoon niet op de plaats waar er al bijna 40 jaar op gevoetbald wordt?

11259056 1003751046304036 4822435431904433964 nNiet iedereen is het er over eens dat ik, als burgemeester, mee stapt in de ‘Optocht voor VK Dadizele’. Ik denk daar anders over. We hebben als college van burgemeester en schepenen de bouwvergunning immers goedgekeurd maar werden naar mijn gevoel onterecht gecounterd door iemand in Brussel die geen enkele voeling heeft met onze gemeente en wellicht nog nooit in Dadizele is geweest.

Morgen, vrijdag om 18u op 06/10, stap ik mee, en dat zouden alle inwoners van Dadizele en omgeving moeten doen, omdat ik het wél OK vind dat er soms eens afgeweken wordt van de strikte wetgeving.

Ik stap mee omdat ik het wél OK vind dat ‘vergund geacht’ wel eens kan bepaald worden op basis van het gevoel, eerder dan op basis van effectieve jaren.

Ik stap mee omdat ik het welzijn van onze jeugd, onze gezinnen, onze sportverenigingen, onze inwoners verkies boven de letter van de wet!

Ik stap mee omdat de deputatie zou overtuigd worden van het belang van dit project en de bouwvergunning zou goedkeuren.

U stapt toch ook mee?

Bedankt!

Vriendelijke en sportieve groeten,

Ward Vergote
Burgemeester en schepen van sport Moorslede.