Welkom

Vraag van een lezer: Waarom kies jij voor OpenVld?

op . Gepost in Blogs

Vraag van een lezer: Waarom kies jij voor OpenVld?

Op vraag van een lezer van mijn blogs (blog.ward.be)én de verontwaardiging bij het horen van het antwoord van een 8-jarige op de vraag van Gunther D (StuBru), voor wie hij zou stemmen mocht hij stemgerechtigd zijn, neem ik even de tijd om mijn antwoord op papier te zetten op de vraag: ‘Waarom kies jij voor OpenVld?’.

 #WK2014

Ik geef toe, het moet voor veel mensen moeilijk kiezen zijn, vooral als het gaat over een keuze tussen democratische partijen. Voor wie extreem gepolariseerd is, zal de keuze snel gemaakt zijn. Het is links of rechts.

naamkaartjes Kamer 13 1Voor een kind van 8 jaar is de keuze ook vrij snel gemaakt, zo bleek onlangs in een programma op Studio Brussel. Wie het meest in het woord loopt is de populairste en draagt de voorkeur van de onwetenden. En het meest over de tongen gaan is niet moeilijk als je alle aandacht naar jou toetrekt door allerhande bizarre, ‘gedurfde’ en populistische uitspraken te doen waarvan meer dan de helft achteraf gerelativeerd, gecorrigeerd of ontkend wordt.

Niettemin worden de standpunten van alle andere partijen afgemeten ten opzichte van deze, al of niet opzettelijke ‘slips of the tongue’. Twee vliegen in een klap: ze zitten overal mee aan tafel bij de debatten en krijgen ruim de tijd om hun standpunt bij te sturen.

Alleen de intentie om België te splitsen wordt zoveel mogelijk verzwegen, wellicht omdat hun doos met relativeerpunten hierover leeg is. Daarenboven is dat, in het vooruitzicht van het Wereldkampioenschap Voetbal, voor de modale Vlaming/Belg, ongetwijfeld niet hun populairste ambitie. Het is echter wel hun meest geprefereerde gezien de ‘Onafhankelijkheid van Vlaanderen’ al in de vijfde alinea van hun beginselverklaring staat.

Nog sneller dan de vraag kon gesteld worden was daarom het antwoord van het kind: NV-A. Maar goed dat hij zijn keuze niet moest motiveren. Een kind van acht hoort met andere, lees: leukere, dingen bezig te zijn.

De stemtest

De weg geplaveid met logisch nadenken, gezond verstand en respect voor de medemens, leidt sowieso naar de centrumpartijen. Door uitsluiting kom je al gauw uit bij de partij die het meest aanleunt bij jouw eigen ideologie, ambities, leef- en werkomstandigheden, etc. Voor de goede lezer werd het beste voorbeeld van kiezen door uitsluiting hierboven duidelijk beschreven!

Als het van mij afhangt mogen de verkiezingen gerust gebeuren op basis van een stemtest. Een aantal vragen worden gesteld rond economie, onderwijs, mobiliteit, energie, milieu, etc. De antwoorden bepalen voor welke partij je hebt gekozen. Dat zou nogal verschieten zijn, denk ik!

Maar ik begrijp dat heel veel mensen het resultaat van hun stemtest liever voor zich houden en dat ze met dat resultaat, jammer genoeg, in het stemhokje geen rekening meer houden.

Met of zonder stemtest kom ik logischerwijs uit op OpenVld. Het zijn per slot van rekening altijd dezelfde vragen waar ik affirmatief moet op antwoorden.

Moet de index op de pensioenen worden behouden? Ja!
Moeten de loonlasten verlaagd worden? Ja!
Moeten de pensionen voor zelfstandigen gelijkgesteld worden aan dat van de werknemers? Ja!
Moet de kinderbijslag voor zelfstandigen gelijkgesteld worden aan dat van de werknemers?Ja!
Moet de werkloosheidsuitkering in de tijd beperkt worden? Ja!
Moeten langdurige werklozen gemeenschapstaken uitvoeren? Ja!
Moet wie hier een nieuwe toekomst zoekt, zich inburgeren? Ja!
Moet elke vorm van criminaliteit aangepakt worden? Ja!
Moet iedereen vrij zijn te kiezen met wie men een gezin vormt? Ja!
Moet iedereen toegang hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg? Ja!
Moet een vergunning tijdig en efficiënt worden toegekend? Ja!

En dit zijn de vragen waar ik altijd negatief moet op antwoorden:

Moet de overheid bepalen wie je verzorgt als je hulpbehoevend bent? Nee!
Moet de "klassieke gezinsvorm" bevoordeeld worden? Nee!
Moet wie werkt of werk geeft meer belastingen betalen? Nee!
Moet de overheid bepalen wie van je kan erven? Nee!
Moeten reële huurinkomsten belast worden? Nee!

Dat is slechts een greep uit de stellingen die ik terugvind in het programma van OpenVld. Daarom is OpenVld de partij die mijn belangen het best kan verdedigen in het parlement. Daarenboven ben ik grote voorstander van de persoonlijke vrijheid van de mens zolang het respect en de democratie gewaarborgd blijft. Mijn stem is duidelijk!

Gr. Ward