Welkom

Deal? (Part 7) Respect en ruimte om te ondernemen

op . Gepost in Blogs

Wie onderneemt, creëert meerwaarde voor zichzelf en voor anderen. Succesvol ondernemen moet dus lonen en verdient respect. De overheid moet in haar regelgeving en contacten uitgaan van vertrouwen in ondernemers.

Een bedrijfsvriendelijke overheid geeft zelf het goede voorbeeld en betaalt haar facturen op tijd en in elk geval binnen de 30 dagen.

De openingsuren van winkels worden versoepeld. Het verplichte sluitingsuur van 20u wordt verlengd tot 22u zodat avondshoppen wettelijk mogelijk wordt, net zoals zondagshoppen.

dummy-bgWe maken verder werk van een doorgedreven administratieve vereenvoudiging, met ondermeer een uniek loket voor wat alle administratieve procedures betreft.
Het heeft geen zin om werken aantrekkelijk te maken als we het creëren van jobs niet stimuleren. Dat doen we door de lasten op arbeid met 5 miljard euro te verminderen. Gelet op de budgettaire mogelijkheden voeren we deze maatregelen geleidelijk in en stemmen we de nieuwe bevoegdheden van Vlaanderen en de federale maatregelen op elkaar af.

Ondernemers en zelfstandigen verdienen rechtszekerheid en een stabiel fiscaal klimaat. We sluiten een fiscaal pact tussen de verschillende overheden, inclusief de gemeenten, en het bedrijfsleven. Het pact vertaalt het engagement om de lasten te verlagen en de loonhandicap weg te werken. Het garandeert een stabiel ondernemersklimaat en legt in een charter ook de contouren vast van de manier waarop de fiscus en het bedrijfsleven met elkaar omgaan. Ecocheques e.d. worden afgeschaft, evenwel met behoud van het netto voordeel voor de werknemer.

De fiscale en sociale inspectiediensten werken volgens een charter dat wederzijds respect bij inspecties garandeert, de ondernemer niet benadert als een potentiële verdachte en waarbij de macht en de middelen die men mag gebruiken voor inspecties in geen geval gebaseerd kunnen zijn op beslissingen van ambtswege die normaal gezien aan de onafhankelijke rechterlijke macht toekomen, zoals huiszoekingen of beslag.