Welkom

Deal? (part 6) Werklozen sneller ondersteunen en activeren

op . Gepost in Blogs

Open Vld wil zoveel mogelijk mensen zonder job aan het werk helpen. Werk maakt mensen gelukkiger en welvarender. Daarbij is onze filosofie duidelijk: we ondersteunen iedereen die zonder werk valt en wil werken, we helpen wie geen job kan vinden en zijn streng voor de minderheid die niet wil werken. Om die filosofie in de praktijk te brengen, voorzien we een drietrapsraket.

werkloos

Werkloosheid kan iedereen overkomen. Dankzij de hervorming van de werkloosheidsverzekering door de huidige regering hebben we er voor gezorgd dat werklozen de eerste 3 maanden een hogere uitkering krijgen, maar vanaf dan begint wel de degressiviteit te lopen.

In het 1ste jaar werkloosheid is begeleiding cruciaal. We voorzien een persoonlijke jobcoach voor elke werkzoekende, maar ook voor schoolverlaters (gedurende hun 12 maanden beroepsinschakelingstijd). We zetten dus onmiddellijk en volop in op vorming en opleiding. Daarvoor is een nauwe samenwerking tussen onderwijs, VDAB en bedrijfswereld nodig om het aantal stageplaatsen te verhogen, zeker voor jongeren (cfr. Europese jeugdgarantie). We promoten een cursus ondernemerschap bij werkzoekenden.

In het 2de en 3de jaar willen we wie werkloos is strenger opvolgen. Voor jongeren onder de 30 jaar wordt het krijgen van een inschakelingsuitkering afhankelijk gemaakt van studiehervatting, opleiding of stage. Het begrip ‘passende dienstbetrekking’ wordt afgeschaft. Vanaf het derde jaar worden werklozen ook gevraagd om een activa-job op te nemen waarbij ze 2 halve dagen per week gemeenschapstaken uitvoeren.

Vanaf het 4de jaar wordt de werkloosheidsuitkering stopgezet. Maar we laten mensen niet aan hun lot over. Er zijn nu diverse mogelijkheden. Als het moeilijk is om in het reguliere arbeidscircuit een job te vinden, moeten we inspanningen doen om andere oplossingen te vinden (bvb. in de sociale economie). Een werkloze die een leefloon aanvraagt, komt bvb. in het begeleidingstraject van art. 60 en behoudt zijn sociale vaardigheden dankzij een activa-job.

Gr. Ward.